HALL OF FAME

 

AUGUST 2023

MULTIPLAYER

3210 Sei Lento

Sei Lento

3210


2952 Roberto Sto arrivando

Roberto Sto arrivando

2952


1714 Alba

Alba

1714

EXPERTS

4004 Pinky63

Pinky63

4004


3246 leonora

leonora

3246


3096 Chiara61

Chiara61

3096

GOOD

949 poldo

poldo

949


697 Player.QXKUOOY2UHP

Player.QXKUOOY2UHP

697


466 Player.9MXUXAZG66J

Player.9MXUXAZG66J

466

BEGINNERS

2475 Paty

Paty

2475


499 Player.K72RIVFTJ6

Player.K72RIVFTJ6

499


328 Mr.GoodWell

Mr.GoodWell

328

 

JULY 2023

MULTIPLAYER

3800 Roberto R.

Roberto R.

3800


3158 nonmi spor care iburrachi

nonmi spor care iburrachi

3158


1296 Alba

Alba

1296

EXPERTS

4206 V.alia

V.alia

4206


4052 leonora

leonora

4052


3820 Pinky63

Pinky63

3820

GOOD

1164 Sologioco

Sologioco

1164


1058 Player.8K1F4K64W5

Player.8K1F4K64W5

1058


1050 Player.QXKUOOY2UHP

Player.QXKUOOY2UHP

1050

BEGINNERS

1091 gabry

gabry

1091


501 Sologioco

Sologioco

501


451 Paty

Paty

451

 

JUNE 2023

MULTIPLAYER

4014 Roberto R.

Roberto R.

4014


2428 Player.MATRIX 2

Player.MATRIX 2

2428


2424 Alba

Alba

2424

EXPERTS

3406 Pinky63

Pinky63

3406


3394 V.alia

V.alia

3394


2354 Player.5KGNO3UMHIY

Player.5KGNO3UMHIY

2354

GOOD

1063 Sologioco

Sologioco

1063


1014 Player.8K1F4K64W5

Player.8K1F4K64W5

1014


558 Olimpia

Olimpia

558

BEGINNERS

1463 gabry

gabry

1463


1232 Paty

Paty

1232


506 Player.7JOO995OT8J

Player.7JOO995OT8J

506

 

MAY 2023

MULTIPLAYER

4172 Roberto R.

Roberto R.

4172


1982 Player.MATRIX 2

Player.MATRIX 2

1982


1972 no jolly su mie carte

no jolly su mie carte

1972

EXPERTS

2892 Pinky63

Pinky63

2892


1908 Player.D27OQQG0H5

Player.D27OQQG0H5

1908


1890 Stefy S.UNSHAVVT93

Stefy S.UNSHAVVT93

1890

GOOD

1480 Sologioco

Sologioco

1480


1427 Player.FX8MUGVO4NA

Player.FX8MUGVO4NA

1427


904 Olimpia

Olimpia

904

BEGINNERS

480 Paty

Paty

480


412 gabry

gabry

412


377 Player.A5TZBYYPS0L

Player.A5TZBYYPS0L

377

 

APRIL 2023

MULTIPLAYER

3158 Roberto R.

Roberto R.

3158


1634 Player.MATRIX 2

Player.MATRIX 2

1634


1332 si chiama BURRACO perchè?

si chiama BURRACO perchè?

1332

EXPERTS

2582 Player.FX8MUGVO4NA

Player.FX8MUGVO4NA

2582


2272 Pinky63

Pinky63

2272


1886 Stefy S.UNSHAVVT93

Stefy S.UNSHAVVT93

1886

GOOD

1077 Sologioco

Sologioco

1077


528 Player.8K1F4K64W5

Player.8K1F4K64W5

528


480 Player.YMSEP08137

Player.YMSEP08137

480

BEGINNERS

594 gabry

gabry

594


491 Paty

Paty

491


105 Tim’s BFF

Tim’s BFF

105

 

MARCH 2023

MULTIPLAYER

3620 Roberto R.

Roberto R.

3620


2652 Av2023

Av2023

2652


2052 Player.MATRIX 2

Player.MATRIX 2

2052

EXPERTS

2234 Pinky63

Pinky63

2234


2212 Player.FX8MUGVO4NA

Player.FX8MUGVO4NA

2212


2148 Stefy S.UNSHAVVT93

Stefy S.UNSHAVVT93

2148

GOOD

729 Player.ZMH0E696ECN

Player.ZMH0E696ECN

729


670 Player.YMSEP08137

Player.YMSEP08137

670


510 Player.8K1F4K64W5

Player.8K1F4K64W5

510

BEGINNERS

280 gabry

gabry

280


242 Sologioco

Sologioco

242


217 VASILIKI L

VASILIKI L

217